De oorzaak van stress, spanning, onvrede, depressie, een gevoel ‘vastgelopen te zijn’ et cetera, ligt over het algemeen in het onderbewuste, ook wel Soul genoemd. Met het bewuste denken kun je die lagen niet beïnvloeden. Soul Healing transformeert gestagneerde energie in die diepere lagen in jezelf. Slechts enkele healingsessies zijn voldoende om emotionele disbalans te herstellen en klachten aanzienlijk te verminderen.

Healing herstelt de innerlijke harmonie

Wanneer je energie vrij stroomt en je vertrouwt op jouw innerlijke bronnen ervaar je het dagelijks leven ‘in flow’; de dingen gaan je gemakkelijk af, je bent ontspannen, hebt vertrouwen en staat open voor nieuwe dingen. Healing geeft een impuls om jouw leven weer ‘in flow’ te brengen.

Healing, Soul-loss en Soul-theft
Hoe werkt dat?

Wanneer je leven stagneert, of wanneer er problemen optreden, spelen emoties en gevoel daar te allen tijde een belangrijke rol in. In tijden van stress of pijnlijke gebeurtenissen kunnen de (reactie)patronen die we hebben ontwikkeld, zich vertalen in allerhande problemen waaronder stress, overspannenheid, burn-out of depressie.

Het merendeel van jouw reactiepatronen zijn gevormd in de vroege jeugd. Dat betekent dat ze diep geworteld zijn in ons ‘systeem’. Om daar verandering in te brengen is het van belang dat de healing plaats vindt in die diepere lagen van ons bewustzijn. Shu’em Sjamanistische Healing doet precies dat. Het herstelt de balans op een diep onbewust niveau.

De diepere oorzaken van hoe jij je nu voelt – de reactiepatronen die in je jeugd gevormd zijn als gevolg van pijnlijke of traumatische ervaringen – wordt in sjamanisme aangeduid als Soul-loss (letterlijk: verlies van de ziel). Je hebt als het ware destijds een deel van je gevoel aan de kant gezet, omdat je er even niet mee om kon gaan. Dit vindt vooral plaats in de kindertijd, omdat het denken – en daarmee de capaciteit om gebeurtenissen via analyse een plek te geven – dan nog niet volledig ontwikkeld is.

Je bent het bewuste gebruik over een deel van jouw Soul potentieel verloren. Onbewust blijft de herinnering echter signalen van pijn en verlies afgeven. Deze onbewuste signalen bepalen hoe we in het leven staan en zijn de bron van veel psychische en psychologische klachten.

De verstorende werking van Soul-loss

De isolaties uit de vroege kinderjaren kunnen bijzonder storend zijn op volwassen leeftijd. Een deel van het gevoel is als het ware blijven steken in de belevingswereld van het kleine kind. Onafhankelijk van de vraag of je de traumatische gebeurtenis kunt herinneren, bepaalt het hoe je de wereld waarneemt, hoe je reageert en ermee omgaat.

Voordelen van sjamanistische healing

Voor sjamanen is het overduidelijk dat praten (bewust) over psychische klachten (onbewust) weinig effectief is. Iemand kan alle details van zijn psychische problemen kennen zonder dat het probleem is opgelost. Door in Shu’em Healing gebruik te maken van verandere staten van bewustzijn kunnen de oorzaken van de problemen transformeren. Vaak treedt binnen korte tijd verlichting van klachten op en een verbetering van de leefsituatie.

Healingritueel

Healing kan plaatsvinden terwijl je zit te praten, of in een ritueel met ratel, drum en chant. Deze instrumenten worden al eeuwenlang ingezet voor soul healing. Het helpt je jouw problemen los te laten en je te openen voor de oplossing ervan.

Oorzaken van soul-loss

Alle oorzaken zijn subjectief. Een specifieke traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld seksueel misbruik of agressie, kan bij de ene persoon tot een soul-loss leiden terwijl het voor de ander slechts een onaangename herinnering blijft.

Oorzaken die bij kinderen vaak tot soul-loss leiden zijn:

 • een problematische of ongelukkige kindertijd
 • een verandering in omgeving, zoals stad of land, op jonge leeftijd
 • een moeilijke geboorte
 • scheiding van de moeder als baby, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, crèche of kostschool
 • moeilijke familie omstandigheden
 • echtscheiding of dood van een ouder of een betekenisvolle ander
 • fysiek (seksueel) misbruik
 • emotionele chantage, in het bijzonder door de moeder

Sommige oorzaken van soul-loss op latere leeftijd zijn

 • ziekte
 • ongelukken
 • chronische stress
 • het verlies van een naaste
 • een traumatische echtscheiding, relaties
 • frustratie in beroeps- of privé leven

Symptomen van Soul-loss

Soul-loss kun je voorstellen als een leegte in je gevoelsleven. Het is alsof je een stukje mist aangezien de herinnering aan een bepaald gevoel is blijven hangen in de tijd dat dit ontstond. Om deze leegte te vullen, zoekt men automatisch naar compensatie. De compensatie is echter als een vierkant blokje in een rond gat en raakt nooit helemaal passend. Symptomen die vaak voorkomen bij soul-loss zijn:

 • een onverklaarbaar en diep gevoel van frustratie en machteloosheid
 • gevoelens van minderwaardigheid
 • depressies, angsten en fobieën, paniek
 • chronische vermoeidheid
 • overgevoeligheid voor anderen of voor situaties
 • obsessies, onaangepast gedrag, obsessief gedrag
 • onvermogen om contacten aan te gaan of te onderhouden, eenzaamheid
 • sommige vormen van crimineel gedrag
 • een neiging tot verslaving (zoals drugs, sex, voedsel, werk etc)
 • sommige vormen van psychose

Soul-theft (‘diefstal van de ziel)

Een bijzondere vorm van soul-loss is ‘soultheft’ (letterlijk: ‘diefstal van de ziel’). Soul-theft vindt meestal plaats door de moeder of een partner die een deel van het gevoel, of soul ‘claimt’. Vaak gaat dit gepaard met een emotionele overheersing van de een over de ander. Een relatie waarbinnen soul-theft een rol speelt is altijd problematisch en zwaar beladen met conflicterende gevoelens van schuld, plicht, afhankelijkheid, frustratie, emotionele chantage, liefde en haat. Typerend is ook dat geen van de betrokken personen blij is met de relatie zoals deze is, maar zelf niet in staat is deze te veranderen.

Soul-theft is een onbewust proces dat voorbij gaat aan vragen over schuld. Voor de zogenoemde ‘dief’ houdt de diefstal altijd een poging in om zijn of haar eigen soul-loss te compenseren. Vrouwen zoeken doorgaans een oplossing voor hun soul-loss in een soul-theft, met name bij hun kinderen. Mannen daarentegen zoeken sneller compensatie in een activiteit of een verslaving. Zowel biologische als sociale factoren spelen hierbij een rol.