Analyse van je problemen; helpt het?

Op de post over ‘healing zonder uitleg’ reageerde Muus de Ridder dat het in haar optiek van belang is dat voordat je problemen los kunt laten, je ze eerst goed dient te onderzoeken en weet wat je loslaat. Dit is uiteraard de meest voorkomende visie binnen de Westerse therapie en qua opmerking dus heel terecht. Vanuit het sjamanisme bezien is het echter de vraag of dit wel echt zo werkt.

Uit hersenonderzoek blijkt dat wij ons grotendeels onbewust zijn van wie wij zijn. Zowel in therapie, maar ook in marketing en in ieder werkveld waar men de psyche van de mens tracht te doorgronden of beïnvloeden, gaat men ervan uit dat slechts 5% van ons wezen bewust is en ongeveer 95% onderbewust. Vaak wordt hierbij het plaatje van een ijsberg getoond, waarbij alleen het topje van de ijsberg boven water zichtbaar (bewust) is en het grootste deel zich onder water (onderbewust) bevindt.

Het grote verschil tussen de therapeutische en de sjamanistische benadering van dit onderbewuste, dat zo’n belangrijke rol speelt in hoe we ons leven ervaren, is hoe we die ijsberg aanpakken. Laten we eerst kijken naar een therapeutische situatie. Als cliënt zit je in jouw topje (bewuste) en de therapeut in het zijne. De communicatie tussen cliënt en therapeut vindt met name plaats via die twee toppen; met woorden en op het bewuste niveau, probeert de therapeut de cliënt te bereiken en vraagt als het ware aan de cliënt af te dalen in zijn onderbewuste (het deel onder water).

Het lastige van deze benadering is dat als we bij een therapeut aanschuiven, we dit doen omdat we problemen ervaren. Problemen die op een of andere wijze diep in die ijsberg verscholen zijn en een vertaling zijn van pijnlijke herinneringen die we eerder niet goed hebben kunnen verwerken. Jarenlang hebben we geprobeerd die pijn zo diep mogelijk weg te stoppen en het is lastig, zoniet onmogelijk, vanuit het bewuste werkelijk zo diep te reiken dat je er tot bij de diepste oorzaak bij komt.

Sjamanen hebben een heel andere benadering. Zij maken gebruik van veranderde staten van bewustzijn, waardoor zij in hun eigen onderbewustzijn kunnen afdalen. En zoals het met ijsbergen het geval is; onder water raken ze elkaar! Een sjamaan kan in healing daarom vrij snel bij de oorzaak komen. Met een sterke healingintentie en – energie kan op die wijze die diep gevoelde pijn waar je zelf en ook een therapeut nauwelijks bij kan, oplossen. Vaak zie je dan ook dat met slechts enkele healingsessies er een daadwerkelijke verandering optreedt in de ervaringswereld van de cliënt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.